Производство на бетонови и циментови изделия

0554 66882 / 0554 66881
088 7838824 / 088 7806672


Продукти

Продуктов лист

Някои от предлаганите от нас продукти и сертификатите към тях са:


 • Бетон клас В7.5К2 – сертификат № 05-НСИСОССП-846
 • Бетон клас В10К2 – сертификат № 05-НСИСОССП-1882
 • Бетон клас В12.5К2
 • Бетон клас В15К2
 • Бетон клас В15К3 – сертификат № 05-НСИСОССП-1883
 • Бетон клас В20К2 – сертификат № 05-НСИСОССП-1886
 • Бетон клас В20К3 – сертификат № 05-НСИСОССП-1887
 • Бетон клас В25К2 – сертификат № 05-НСИСОССП-1890
 • Бетон клас В25К3 – сертификат № 05-НСИСОССП-1891
 • Бетон клас В30К2 – сертификат № 05-НСИСОССП-1894
 • Бетон клас В30К3
 • Бетон клас В35К2
 • Бетон клас В35К3 – сертификат № 05-НСИСОССП-1895
 • Бетон клас В7.5К2 СУ
 • Бетон клас В10К2 СУ
 • Бетон клас В12.5К2 СУ
 • Бетон клас В15К2 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1884
 • Бетон клас В15К3 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1885
 • Бетон клас В20К2 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1888
 • Бетон клас В20К3 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1889
 • Бетон клас В25К2 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1892
 • Бетон клас В25К3 СУ – сертификат № 05-НСИСОССП-1893
 • Бетон клас В30К2 СУ
 • Бетон клас В30К3 СУ
 • Бетон клас В35К2 СУ
 • Бетон клас В35К3 СУ
 • Бетон клас В 7.5 (C 6/8) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2289
 • Бетон клас B 10 (C 8/10) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2290
 • Бетон клас В 12.5 (C10/12) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3076
 • Бетон клас В 15 (C12/15) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3077
 • Бетон клас В 15 (C12/15) CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2291
 • Бетон клас В 15 (C12/15) CI 0.10 Dmax20 S2 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2298
 • Бетон клас В 15 (C12/15) CI 0.10 Dmax20 S3 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2299
 • Бетон клас В 20 (C 16/20) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2292
 • Бетон клас В 20 (C 16/20) CI 0.10 Dmax20 S2 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2300
 • Бетон клас В 20 (C 16/20) CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2293
 • Бетон клас В 20 (C 16/20) CI 0.10 Dmax20 S3 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2301
 • Бетон клас В 20 (C 16/20) Вв1.0 CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3242
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2294
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) CI 0.10 Dmax20 S2 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2302
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2295
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) CI 0.10 Dmax20 S3 СУ – сертификат № 05- НСИСОССП - 2303
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) Вв1.0 CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3243
 • Бетон клас В 25 (C 20/25) Вв0.6 Вм100 CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3407
 • Бетон клас В 30 (C 25/30) CI 0.10 Dmax20 S2 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2296
 • Бетон клас В 30 (C 25/30) CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3078
 • Бетон клас В 35 (C 28/35) CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 2297
 • Бетон клас В 35 (C 28/35) Вв1.0 CI 0.10 Dmax20 S3 – сертификат № 05- НСИСОССП - 3244
 • Варов разтвор
 • Циментова замазка 1:2
 • Циментова замазка 1:3