Производство на бетонови и циментови изделия

0554 66882 / 0554 66881
088 7838824 / 088 7806672


Качеството в бетоните!

Маврови и СИЕ-Бетон

„Маврови и СИЕ-Бетон” ООД гр.Несебър е търговско дружество с ограничена отговорност, създадено през 1996 година. Регистрирано е по фирмено дело № 3722/1996г на БОС, записано в Регистъра за търговски дружества под партиден №758, том 26, стр.124. Дружеството се ръководи и представлява от неговия управител Красимир Петров Мавров.

Нашето мото е:

“Качеството на произведените от нас строителни продукти и извършвани услуги, както и доволните клиенти са гаранция за нашия успех”

Седалището и адреса на управление: гр.Несебър, ул.”Изгрев” №25. За осъществяване на своята дейност в района на КК Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Бургас фирмата е построила модерна собствена Производствено-техническа база на площ: 14 650 мІ с Автопарк, Бензиностанция, Бетоново стопанство – Три бетонови възела, Варов възел; Арматурен цех – 300 м2 и много складови помещения за съхраняване на стр.материали. Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001-2000.„Маврови и сие-бетон” ООД гр.Несебър е представена на българския строителен пазар чрез предлагането на пълната гама строително-монтажни работи.